عاقلانه، عاشقانه، عارفانه  

سه بیت، سه نگاه، سه برداشت
موسی خطاب به خداوند در کوه طور:اَرَنی ( خود را به من نشان بده)خداوند:لن ترانی ( هرگز مرا نخواهی دید)برداشت سعدی:چو رسی به کوه سینا ارنی مگو و بگذرکه نیرزد این تمنا به جواب "لن ترانی"
برداشت حافظ:چو رسی به طور سینا ارنی بگو و بگذرتو صدای دوست بشنو، نه جواب "لن ترانی"
برداشت مولانا:ارنی کسی بگوید که ترا ندیده باشدتو که با منی همیشه، چه "تری" چه " لن ترانی،سه بیت، سه نگاه، سه برداشتمثل سعدی، عاقلانه مثل حافظ، عاشقانهمثل مول

ادامه مطلب  

لن ترانی  

سه بیت، سه نگاه، سه برداشتموسی خطاب به خداوند در کوه طور:اَرَنی ( خود را به من نشان بده)خداوند:لن ترانی ( هرگز مرا نخواهی دید)برداشت سعدی:چو رسی به کوه سینا ارنی مگو و بگذرکه نیرزد این تمنا به جواب "لن ترانی"برداشت حافظ:چو رسی به طور سینا ارنی بگو و بگذرتو صدای دوست بشنو، نه جواب "لن ترانی"برداشت مولانا:ارنی کسی بگوید که ترا ندیده باشدتو که با منی همیشه، چه "تری" چه " لن ترانیسه بیت، سه نگاه، سه برداشتمثل سعدی ، عاقلانه مثل حافظ ، عاشقانهمثل مولا

ادامه مطلب  

...  

از دل رودم یاد تو بیرون نه و هرگزلیلی رود از خاطر مجنون نه و هرگزبا اهل وفا و هنر افزون شود و کممهر تو و بی‌مهری گردون نه و هرگزاز سرو و صنوبر بگذر سدره و طوبیمانند به آن قامت موزون نه و هرگزخون ریختیم ناحق و پرسی که مبادادامان تو گیرند به این خون نه و هرگزدر عشق بود غمزدهٔ بیش ز هاتفدر حسن نگاری ز تو افزون نه و هرگز

ادامه مطلب  

سه بیت، سه نگاه، سه برداشت...  

موسی خطاب به خداوند در کوه طور:
اَرَنی ( خود را به من نشان بده)
خداوند:لَن ترانی ( هرگز مرا نخواهی دید)

ادامه مطلب  

برداشت انجیر و بادام در استهبان  

برداشت انجیر از بزرگترین انجیرستان دیم جهان نیز آغاز شد. سطح زیرکشت انجیر در شهرستان استهبان بیش از 23 هزار هکتار است. انجیر خشک استهبان به کشورهای چین، هند، مالزی، ارمنستان و تاجیکستان و کشورهای اروپایی و حوزه خلیج فارس صادر می‌شود و مابقی در داخل کشور مصرف دارد.
همچنین برداشت بادام نیز در استهبان آغاز گردید. سطح زیر کشت بادام  آبی در استهبان  370 هکتارو دیم 3هزار و 100 است که بیش از 90 درصد درختان بارور هستند. که پیش بینی می شود 500 تن محصول بادا

ادامه مطلب  

قلم هجر  

درد دوری از تو را هرگز دوا پیدا نشد این قلم از هجر تو هرگز جدا پیدا نشد شانه ام محتاج یک زلف پریشان تو شد عارفم لیکن زتو هرگز ندا پیدا نشد سر به سوی هر بیابان و به هر سمتی زدم یارم از سوی توام هرگز صدا پیدا نشد زدی آتش به دلم یار بسوزد جگرت از برای کار تو هرگز سزا پیدا نشد بشدم یک تن بی جان که فقط مرگ بشد به جز این فکر نکن هرگز شفا پیدا نشد بشدست این غزلم جزء همه ذهن و خیال یارم اما چه کنم هرگز شما پیدا نشد
مهدی فتحی

ادامه مطلب  

برداشت زعفران از مزارع ابوچناری  

با فرارسیدن فصل برداشت زعفران ، برداشت این محصول در روستای ابوچناری آغاز شده است از اواخر مهر ماه و با شروع آبان ماه مردم روستای ابوچناری مشغول چیدن و برداشت زعفران از مزارع خود می باشند  و همچنان ادامه داردبا توجه به کم آبی در سالهای اخیر مردم این روستا به کشت زعفران روی آورده اند.

ادامه مطلب  

فراموش نکن  

 
فراموش نکنروزهایی را که تنها بوده ای فراموش کن. اما هرگز لبخند های شیرین دوستانت را فراموش نکن. روزهای ابریت را فراموش کن. اما ساعات آفتابیت را هرگز فراموش نکن. بدبختی هایی که گاه با آنها روبرو می شوی را فراموش کن. اما خوش بختی هایت را هرگز فراموش نکن. نقشه هایی را که به نتیجه نرسیده اند را فراموش کن. اما هرگز رویاهایت را فراموش نکن شکست هایت را فراموش کن. اما پیروزی هایت را هرگز فراموش نکن.اشتباهاتت را فراموش کن. اما درسهایی را که آموخته ای ه

ادامه مطلب  

همسر  

هرگز زنت را تحقیر نکن !چون سال ها باید بار بیمارى اش را به دوش بکشى.هرگز به زنت بى اعتنایى نکن !چون سال ها باید سکوت مرگبارش را طاقت بیاورى.هرگز از محبت به روح او غافل نباش !چون سال ها باید در بستر سرد بخوابى.هرگز او را مقابل دیگران کوچک مکن !چون به بزرگى یاد کردن از تو را فراموش خواهد کرد.هرگز نقص هایش را در برابر دیگران بازگو نکن !چون از تو در نهان متنفر خواهد شد.هرگز با انتقاد و شکایت او را مسخره نکن !چون از تو براى همیشه ناامید خواهد شد.هرگز به

ادامه مطلب  

آغاز برداشت عسل کاملا طبیعی در روستای وی  

آغاز برداشت عسل کاملا طبیعی باخواص درمانی بالا بدلیل گرفتن شیره از گیاهان دارویی که بصورت  طبیعی در کوههای  بشاگرد بعد از بارانهای فصلی وخاص منطقه ؛رشد چشمگیر میکنند.
در سال دو بار برداشت عسل صورت میگیرد که در ابان و آذر و اوخر اردبیهشت و خرداد میباشد  ؛ فروش این عسل کاملا طبیعی درامد خوبی را برای ساکنین روستای وی دارد.

ادامه مطلب  

تو بخوان حسادتِ زنانه....  

هرگز! هرگز هیچ سرزمینی را انقدر عاشقانه دوست نداشتم مگر مامن و پناه ِِ عشق و معشوقم بوده باشد تو گمان کن میدانِ کوچکِ شهریِ کوچک در ناکجایِِ این منظومه ی تنهایی و دور!
و هرگز ! هرگز هیچ سرزمینی را به نفرت و نفرین زبان نچرخانده ام مگر به زنی در ان سرزمین در آن سرزمین برای چند ثانیه حتا مهر ورزیده باشی! انجا تا ابد تا روحم در زمین و زمان بچرخد جغرافیای ِِ نفرتِِ من است!
 
پ.ن:ب پیوست یک عکس بود که در غروب تلخِ جمعه دیده ای!

ادامه مطلب  

تو بخوان حسادتِ زنانه....  

هرگز! هرگز هیچ سرزمینی را انقدر عاشقانه دوست نداشتم مگر مامن و پناه ِِ عشق و معشوقم بوده باشد تو گمان کن میدانِ کوچکِ شهریِ کوچک در ناکجایِِ این منظومه ی تنهایی و دور!
و هرگز ! هرگز هیچ سرزمینی را به نفرت و نفرین زبان نچرخانده ام مگر به زنی در ان سرزمین در آن سرزمین برای چند ثانیه حتا مهر ورزیده باشی! انجا تا ابد تا روحم در زنین و زمان بچرخد جغرافیای ِِ نفرتِِ من است!
 
پ.ن:ب پیوست یک عکس بود که در غروب تلخِ جمعه دیده ای!

ادامه مطلب  

از پيش من هرگز نرو  

از پیش من هرگز نرو، من بی تو تنها می شومبا حرف هر بیگانه ای، رسوای رسوا می شوم
تنها رهایم می کنی، وقتی که محتاج توامصد بار اگر ترکم کنی، صد بار شیدا می شوم
گم می شوم در چشم تو، تا یک نظر بر من کنیبا یک نگاهت نازنین، من باز پیدا می شوم
من قطره ام دریای من، گم گشته ام در ساحلتبا اینکه ناچیزم ولی، من با تو دریا می شوم
من شوکت و ملک جهان، هرگز نمی خواهم ولیتا تو نگاهم می کنی، سلطان دنیا می شوم
معنا ندارم بی تو من، در دفتر و دیوان دلاما چو اسمت می رسد، ش

ادامه مطلب  

 

ما را بجز خیالت، فکری دگر نباشد / در هیچ سر خیالی، زین خوبتر نباشدکی شبروان کویت آرند ره به سویت / عکسی ز شمع رویت، تا راهبر نباشد
ما با خیال رویت، منزل در آبِ دیده / کردیم تا کسی را، بر ما گذر نباشد
هرگز بدین طراوت، سرو و چمن نروید / هرگز بدین حلاوت، قند و شکر نباشد
در کوی عشق جان را، باشد خطر اگرچه / جایی که عشق باشد، آنجا خطر نباشدگر با تو بر سرو زر، دارد کسی نزاعی / من ترک سر بگویم، تا دردسر نباشد
دانم که آه ما را، باشد بسی اثرها / لیکن چه سود وقتی

ادامه مطلب  

کاشت مو به روش FIT  

روش FIT نوع دوم برداشت مو از پشت سر را بیان می کند در برداشت FITسوراخ های کوچکی در پشت سر و کنار سر بیمار ایجاد می شود و فولیکول های مو یا همان گرافت ها به صورت تک تک از پشت سر خارج می شوند و پس از آماده سازی در جلوی سر کاشته می شوند .جهت برداشت مو به روش FITاز ابزار ظریف و تخصصی این کار استفاده می شود و مهارت و تکنیک بالای جراح کاشت مو اثر عمده ای در نتیجه حاصله دارد. در این روش بخیه زدن و بخیه کشیدن نداریم از تیغ و برش جراحی خبری نیست و سوراخ های کوچکی

ادامه مطلب  

من هرگز عاشق نشده ام...  

من هرگز عاشق نشده ام...
هرگز سوز و گداز عشق را نچشیده ام...
هرگز در هجران و فراق نسوخته ام...
هرگز عتاب و بی وفایی از معشوق ندیده ام...
 
اما...
می دانم بغض چه مزه ی تلخی دارد...
چه زهری نهفته است در بغضی مرده که در لابه لای تار های حنجره می پیچد...
چه مرگ خاموشی است لحظه ای که تلخی یک بغض فرو خورده میشود شوری یک قطره اشک لغزان بر گونه...
و تو محکومی به این که بعد از تمام این لحظات زهرآگین لبخند بزنی...
لبخند بزنی برای شادی عزیزانی که نمی توانند غمت را ببینند

ادامه مطلب  

 

یکم مهربون تر...
حق دارن ملت ک بگن اخلاقت تنده ...والا دیگ...
این روزا همون هایی بود ک منتظرش بودی پس الان چ مرگته؟؟؟
خدا ی چی بگم بهت برم
اگه قراره بین دل دو آدم قرار بگیرم هرگز هرگز هرگز این اتفاق نیوفته و دلیلش هر چی ک بوده پشیمون شه.آمین
حتی دوس ندارم دل ی آدم ب خاطر وجود من ناراحت شه و بشکنه پس لطفا اینا رو در نظر بگیر لطفا.. 

ادامه مطلب  

˙·٠• ♥ و این منازل  

 
 
منزل‌ اول‌: ابطح‌
منزل‌ دوم‌: تنعیم‌
منزل‌ سوم‌: صِفاح‌
منزل‌ چهارم‌: وادی‌ العقیق‌
منزل‌ پنجم‌: وادی‌ الصّفرا
منزل‌ ششم‌: ذات‌ِ عِرق‌
منزل‌ هفتم‌: حاجِر
منزل‌ هشتم‌: فَید
منزل‌ نهم‌: اِجفَر
منزل‌ دهم‌: خُزَیمیّه‌
منزل‌ یازدهم‌: شقوق‌
منزل‌ دوازدهم‌: زرود
منزل‌ سیزدهم‌: ثعلبیه‌
منزل‌ چهاردهم‌: زباله‌
منزل‌ پانزدهم‌: القاع‌
منزل‌ شانزدهم‌: عقبه
منزل‌ هفدهم‌: قرعاء
منزل‌ هجدهم‌: مغیثه‌
منزل‌ نوزدهم‌: شراف‌


ادامه مطلب  

هرگز... نفهمیدیم....نپرسیدی  

. ندانستیم و دل بستیم.... نپرسیدیم و پیوستیم...
ولی هرگز نفهمیدیم...شکار سایه ها هستیم..
سفر با تو چه زیبا بود!!به زیبایی رویا بود!!
نمیدیدیم و میرفتیم..هزاران سایه با ما بود!
سکوتت را ندانستم!نگاهم را نفهمیدی!
نگفتم گفتنی ها را...تو هم هرگز نپرسیدی...!!!

ادامه مطلب  

بغض  

روزی که این وبلاگو ایجاد کردم فقط میخواستم از بغضم حرف بزنم از بغض گلو گیری که سه ساله مونده تو گلوم
ولی هر بار با مطلبی، شعری، نثری،خودمو خالی کردم وبیخیالش شدم
الان میخوام اینو بگم هرگز هرگز هرگز برای هیچکس نباید ارزشهای خودتو زیر پا بذاری چون هیچکس لیاقتشو نداره 
 

ادامه مطلب  

بخش های مختلف خانه هوشمند  

بخش های مختلف خانه هوشمندبا وجود اینکه برداشت‌های مختلف از مفهوم خانه هوشمند می شود که بستگی به اطلاعات هر فرد در این زمینه دارد، اما در اینجا مواردی مهم، مختصر و کاملاً پایه‌ای را از خانه هوشمند (اتوماسیون ساختمان) را ذکر می‌کنیم. معمولا هر خانه هوشمند شامل موارد زیر است:    * کنترل دما    * کنترل روشنایی    * پرده‌های برقی و سایر تجهیزات موتوری    * سیستم مدیریت مصرف انرژی    * سیستم امنیتی    * سیستم صوتی (با پوشش کامل منزل)    * سیستم صو

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق ازدیاد برداشت نفت به روش تزریق گاز CO2 و N2  

تحقیق ازدیاد برداشت نفت به روش تزریق گاز CO2 و N2
تحقیق ازدیاد برداشت نفت به روش تزریق گاز CO2 و N2 ، در قالب فایل Word و در حجم 96 صفحه. در این تحقیق ابتدا روش های مختلف ازدیاد برداشت ذکر شده، سپس به بررسی فرایند تزریق گاز به مخازن نفت پرداخته شده است و در پایان، مقایسه اعمال این روش در چند مخزن به طور میدانی و شبیه سازی شده مطالعه میگردد ...

همین حوالی

ادامه مطلب  

رئیس پلیس فتای کشور هشدار داد  

رئیس پلیس فتای کشور هشدار داد
برداشت‌های غیرمجاز، بیشترین جرم سایبری
برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی همچنان جزو بالاترین آمار جرایم سایبری کشور است. برخورد با این جرایم به افزایش آگاهی عمومی در میان اقشار مختلف مردم نیاز دارد که تعامل تنگاتنگ رسانه ملی با پلیس می‌تواند نقش موثری در کاهش جرایم داشته باشد .
تصویر برداشت‌های غیرمجاز، بیشترین جرم سایبری

ادامه مطلب  

چگونه پارکت های چوبی خود را با مبلمان منزل هماهنگ کنیم  

همیشه کفپوش در زیبایی و جذابیت منازل نقش بسیار مهمی ایفا کرده است. بنابراین انتخاب پارکت چوبی مناسب و هماهنگ با مبلمان بسیار بسیار اهمیت دارد. به عنوان مثال حتی یک پارکت چوبی بسیار گران قیمت اگر با وسایل و مبلمان منزل هماهنگ نباشد، می تواند منزل شما را خیلی عادی و بعضاً زشت جلوه دهد. انتخاب مبلمان بر اساس کفپوش راحت تر است از هماهنگ کردن کفپوش با مبلمان منزل. بنابراین اگر می خواهید برای منزل خود پارکت صد در صد چوبی ویا پارکت-لمینیت مناسبی ان

ادامه مطلب  

چشم هایی که هرگز ندیده ام !  

سهم من از تو انگار،
خیره شدن در چشم هایی ست
که هرگز ندیده ام
یا لمس دستانی که
هیچگاه در دست نگرفته ام.
سهم من اما
همان صدایی ست
که هر لحظه مرا می خواند
و ناخداگاه می بَرَدم
به عمیق ترین نقطه ی ذهنم
جایی که همه چیز تاریک است
جایی که ناگهان
چشم هایی را می بینم
که هرگز ندیده ام.
 
الهه بهشتی

ادامه مطلب  

چشم هایی که هرگز ندیده ام !  

سهم من از تو انگار،
خیره شدن در چشم هایی ست
که هرگز ندیده ام
یا لمس دستانی که
هیچگاه در دست نگرفته ام.
سهم من اما
همان صدایی ست
که هر لحظه مرا می خواند
و ناخداگاه می بَرَدم
به عمیق ترین نقطه ی ذهنم
جایی که همه چیز تاریک است
جایی که ناگهان
چشم هایی را می بینم
که هرگز ندیده ام.
 
الهه بهشتی

ادامه مطلب  

شبی با خیال تو...  

شبی با نجوای دستی که نمیدانی چه وردی بر ان خوانده شده تا شبهای بستر تنهایی ترا همنشین عشق و اینه و مستی و گلسرخ کند
پی نوشت :
گاهی هرگز بعضی لحظه ها نمی آیند.
بعضی آدمها را هرگز نمی بینی
اما بعضی یادها و خاطره ها هرگز فراموشت نمی شوند حتی اگر فاصله ها ناگزیرت کنند...

ادامه مطلب  

عسل برداشت کردم چه عسلی !!  

بلاخره  روزهای برداشت عسل زنبورداران نیز فرا رسید  من نیز امسال یکی از بهترین عسل های کوهستان را برداشت کردم  حقیقتا به رنگ عقیق (عقیق کوهستان) شانه هایی که تمام و کامل  پر شده بود و طعم گل بهاری و بوی عسل رسیده فضا را پر می کرد. مرحبا به طبیعت و مرحبا به زنبورها  !!              یکی دیگر از مواردی که کیفیت عسل را  بالا می برد و بار میکروبی آنرا کاهش می دهد  رعایت بهداشت است که   علاوه بر اینکه  نباید داخل عسل لارو و زنبور مرده و موم باشد     

ادامه مطلب  

تحقیق برداشت از بناي خانه حكيم باشي در كاشان  

تحقیق برداشت از بنای خانه حكیم باشی در كاشاندانلود تحقیق با موضوع برداشت از بنای خانه حكیم باشی در كاشان، در قالب word و در 61 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل نخست: اندازه برداری، شامل: 1- شیوه اندازه برداری، 2- بررسی مشكلات اندازه برداری و مواجهه با آن...فایل خوب

ادامه مطلب  

چمدان های قدیمی  

داد زد:چرا کسی به دادمان نميرسد؟
دست های عاشقانه تا دهان نميرسد!
داد زد تمام چیزهای خوب از شماست
نان و عشق و گل چرا به دیگران نميرسد؟
 گفت:ای خدای مهربان،به من بگو چرا
حرف های مابه گوش آسمان نميرسد؟
گفتم:آری!آری!اعتراض و عشق حق ماست
حق مردمی که دستشان به نان نمی رسد
منکران عشق را نگاه کن،تمامشان
عاشق اند و عاشقی به فکرشان نميرسد
☆گزیده ی غزل علی رضا قزوه☆

ادامه مطلب  

تحقیق برداشت از بناي خانه حكيم باشي در كاشان  

تحقیق برداشت از بنای خانه حكیم باشی در كاشاندانلود تحقیق با موضوع برداشت از بنای خانه حكیم باشی در كاشان، در قالب word و در 61 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل نخست: اندازه برداری، شامل: 1- شیوه اندازه برداری، 2- بررسی مشكلات اندازه برداری و مواجهه با آن...سرزمین دانلود فایل های الکترونیکی

ادامه مطلب  

شعر سپید  

حال این روزهایم را
صندوق پست زنگ زده ای میداند
که دستش به پیغام های "سلام، حال شما !؟..." نميرسد
 
حوالی این کافه
هرگز نمیفهمی که حالمان چطور است ؛
ما نه آنقدر خوبیم که شکر به قهوه بنوشیم
و نه آنقدر بد که تلخ
تنها کمی "برو به جهنم" هایمان را دود میکنیم
 
راستی
حواست هست
این روزها نه خوبم...و نه بد...؟!
این روزها "مرسی" ام ...
 
حال این روزهایم را
تنها
رد رژ لبت روی تمام فنجانها میداند.
 
#نیما_نجاری

ادامه مطلب  

سلااااااااااااااااام  

سلام جوجه کوچولوی مامانی
عزیزم امروز داشتم به گذشته ها فکر میکردم به خاطرات دور و نزدیک
به امیدها و شکست ها، بیشتر به قلبهایی که شکستم چون طاقت
برخی سختی ها رو نداشتم چون تو اون لحظات منطق مهمتر از احساس بود
و فکر کردم به لحظاتی که قلبم شکست و دم برنیاوردم و خودم رو زدم به خونسردی
پیش مردم پیش آدمها....
سجده های پر ناله، توسل های پراشک و شبهای بارانی....
فرزندم حرفی نزن که نتوانی به آن عمل کنی، راهی نرو که اراده تا آخر رفتنش را نداری
عزیزکوچک من ا

ادامه مطلب  

خدایا....  

ای خدا، به من دلی عطا کن که مشتاق نزدیکی به تو باشد؛ و زبانی که صادق ترین سخنانش
به سوی تو بالا رود؛ و دیده حقیقت بینی که به درگاه تو تقرب جوید.
خدایا! آنکه به تو معروف شد، هرگز مجهول و بی نام نشود؛ و هرکه به تو پناه آورد،
هرگز خوار نگردد؛ و هرکه تو به او توجه کنی، هرگز بنده دیگری جز تو نشود.به امید رحمتت، ای مهربان ترین مهربانان ...

ادامه مطلب  

ترشی قاطی کن  

نه اشتباه نکنید این نام یک وسیله خانگی نیست بلکه نام مخلوقی است به اسم مهربان عیال که بیش از نیم قرن از عمر با کرامتشان می گذرد و در مواردی از جمله موردی که شرحش به حضور انورتان خواهد رفت نقش خویش را به عنوان صیقل دهنده روح اینجانب بخوبی بازی می نمایند .
القصّه اینکه فروشگاهی هست واقع در میدان هفت تیر به نام یاس نو که چند قدمی بیش با منزل فدوی فاصله ندارد و غرفه ایی دارد مملو از انواع ترشی های آب دهن در بیار ( ترشی جات غلط است زیرا که نه در دستور

ادامه مطلب  

نظافت منزل و انواع لکه برها و لکه زداهی  

 شرکت خدماتی 
نظافت منزل جزء کارهای است که کمتر کسی می تواند ادعا کند که انجام نداده است با توجه اهمیت نظافت منزل شناخت لکه‌برها ولکه‌زداهای شیمیایی و غیر شیمیایی برای هر کس لازم است،تا نظافت منزل را سریع تر و بهتر و بدون آسیب رساندن به لوازم منزل انجام دهیم و محاسن و معایب هرکدام را بدرستی بشناسیم و نظافت وپاک کردن قسمت های مختلف خانه را با مواد و پاک کننده مناسب تمیز کنیم . در حال حاضر برای نظافت منزل بیشتر از مواد غیر شیمیایی  استفاده می

ادامه مطلب  

شعر حضرت عباس  

سروده ای از قدیم داشتم در وصف ساقی عطشان کربلا که هرچه به حرمش نزدیک تر می شدم در دلم بیشتر موج می زد و حس و حال عجیبی با خوانش این شعر احساس می کردم
 
گرفت از خیمه های کودکان تا مشک آبش رافروکش کرد با غیرت همان جا التهابش رابه میدان زد که "با دستان خالی بر نمی گردم"مشخص کرد این سوگند، آنجا انتخابش رابه سوی علقمه تازید و همچون شیر می غریدوهرکس مانعش می شد،به شمشیرش جوابش رازمین و آسمان لرزید و گرد و خاک برپا شدمیان کربلا گم کرد دنیا آفتابش رااب

ادامه مطلب  

سيزده پند عبرت آموز  

سیزده پند عبرت آموز
۱) از زشت رویی پرسیدند: آنروز که جمال پخش میکردند کجا بودی ؟ گفت : در صف کمال!۲) اگر کسی به تو لبخند نمی زند علت را در لبان بسته خود جستجو کن!۳) مشکلی که با پول حل شود ، مشکل نیست ، هزینه است!۴) همیشه رفیق پا برهنه ها باش ، چون هیچ ریگی به کفششان نیست!!۵) با تمام فقر ، هرگز محبت را گدایی نکن و با تمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن!۶) هر کس ساز خودش را می زند، اما مهم شما هستید که به هر سازی نرقصید!۷) مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود

ادامه مطلب  

سكوت تلخ  

دلم راشکستند  اما من به تلافی اش  هرگز دلی را نخواهم شکست زیرا نمیخواهم دلی بچشد  هر انچه که دل من چشید وکشید رویاهایم را در کنار کسانی گذراندم.. که بودند ولی نبودند... همراه کسانی بودم که همراهم نبودند.. وسیله کسانی بودم که هرگز آنها را وسیله قرار ندادم.. دلم را کسانی شکستند  که هرگز قصد شکستن دل آنها را نداشتم و سکوت * بلندترین فریاد است *

ادامه مطلب  

تکالیف متنوّع جهت پرورش خلّاقیّت دانش آموزان در درس فارسی نوشتاری  

 
تکالیف متنوّع جهت پرورش خلّاقیّت دانش آموزان در درس فارسی نوشتاری :✔️الف ) با حروف ا سم خود کلماتی را از درس پیدا کنید. مثال: احمد ـ ازـ صبح ـ آموزگارـ دوستان✔️ب ) با حرف آخر کلمه ی داده شده کلمه ای پیدا کنید که این حرف اولین حرف کلمه باشد. مثال:آموزگارـ رایانه- امروز✔️پ ) حروف درهم ریخته را روی هم ترکیب کن .مثال : خـ ر شـ یـ و د  :خورشید✔️ت ) کلمه ی وارونه بدهید تا با کمک آینه کلمه را پیدا  کند. ✔️ث ) با کم کردن حرف به حرف کلمه کلمات جدید بسازی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1